Filtry

Oferujemy bogatą paletę filtrów w wykonaniu jedno i dwupłaszczowym, przeznaczonych do filtracji substancji płynnych i sypkich.

Posiadamy w ofercie filtry wyposażone w pręty magnetyczne, bardzo skuteczne w przypadku zanieczyszczeń metalicznych i świetnie sprawdzające się np. w przypadku filtrowania czekolady i mas tłuszczowych. Stosujemy wkłady wykonane z siatki o różnej wielkości oraz zagęszczeniu perforacji oraz wałków magnetycznych o różnych średnicach, długości i wartościach indukcji magnetycznej.

Budowa filtrów pozwala na łatwe wyjęcie i oczyszczenie wkładów oraz ich ponowny montaż. Stosujemy różnego rodzaju przyłącza produktu m.in. kołnierzowe i gwintowe we wszystkich dostępnych średnicach nominalnych. W razie potrzeby filtry wyposażone są w czujniki i zawory spustowe.

Galeria