KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ RF MAH Sp. z o.o.

 

I. Administratorem danych osobowych jest RF MAH Sp. z o.o. z siedzibą w Prawikowie 3, 56-100 Wołów (dalej: „RF MAH”).

II. Kontakt w sprawach danych osobowych:

  • na piśmie na adres siedziby RF MAH: Prawików 3, 56-100 Wołów
  • telefonicznie: +48 71 389 72 04
  • pod adresem e-mail: biuro@rfmah.pl

III. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

RF MAH przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności: imię i nazwisko, nazwa (firma), skrócona nazwa (firma) i adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), jak także w zakresie skierowanych przez Państwa zapytań i informacji zawartych w formularzu kontaktowym.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”);

b) odpowiedzi na Państwa zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz dobrowolna zgoda na umieszczenie w nim Państwa danych osobowych (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez RF MAH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora).

IV. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

V. Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych oznaczonych w formularzu kontaktowym ,,*’’ jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłanie oferty. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości spełnienia powyższych działań. Podanie pozostałych danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom, jak także podmiotom do przetwarzania przedmiotowych danych osobowych, którym RF MAH zleca świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych,
tj. w szczególności dostawcy usług IT. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym, np. Policji, Urzędowi Skarbowemu oraz innym organom kontroli.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie III, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VIII. Prawa osoby udostępniającej dane osobowe:

a) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

b) powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby RF MAH lub za pośrednictwem e-mail: biuro@rfmah.pl;

c) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

PLIKI COOKIES

Witryna www.rfmah.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy RFMAH sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w dokumentacji danej przeglądarki internetowej.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.