Projekty współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt nr 2

Projekt nr 2 w ramach programu wdrożenia innowacji produktowej i procesowej poprzez rozbudowę parku maszynowego w firmie RF MAH współfinansowanego przez Unię Europejską.

Otrzymanie dotacji w ramach wsparcia innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, nabór horyzontalny

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów

Rozbudowa parku maszynowego

Projekt wdrożenia innowacji produktowej i procesowej poprzez rozbudowę parku maszynowego

Otrzymanie dotacji na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Integralny Rozwój 2014-2020

Projekt wdrożenia innowacji produktowej i procesowej poprzez rozbudowę parku maszynowego

Projekt nr 1

Projekt nr 1 w ramach programu wdrożenia innowacji produktowej i procesowej poprzez rozbudowę parku maszynowego w firmie RF MAH współfinansowanego przez Unię Europejską.