Nieodłącznym elementem instalacji technologicznych, w których zastosowanie mają zbiorniki i silosy są instalacje przesyłowe.

Nasza firma jako wiodący producent oraz dostawca zbiorników i silosów ma również doświadczenie w projektowaniu, prefabrykacji i montażu instalacji rurowych:

  • jednopłaszczowych
  • dwupłaszczowych
  • trójpłaszczowych
  • z płaszczem grzewczym wodnym
  • z płaszczem grzewczym parowym
  • izolowanych lub nieizolowanych

 

Dokładnie przygotowanie prefabrykatów instalacji przyczynia się do znaczącego ograniczenia czasu trwania montażu, czego rezultatem jest oszczędność czasu oraz redukcja kosztów projektu.

Oferujemy prefabrykację oraz montaż rurociągów we wszystkich dostępnych średnicach nominalnych. Stosujemy różne sposoby łączenia rurociągów m.in. kołnierzowe, gwintowe, klamrowe i obejmowe. Zależnie od środowiska pracy proponujemy różne materiały, głównie stal szlachetną AISI 304 i AISI 316.

Izolacja oraz jej poszycie dobierane są indywidualnie do potrzeb Klienta. Stosujemy różne materiały izolacyjne w zależności od parametrów procesu technologicznego i środowiska pracy.

Na życzenie Klienta rurociągi doposażamy w zawory, przepływomierze, czujniki, filtry magnetyczne własnej produkcji oraz systemy wymuszenia przepływu, których rodzaj dobierany jest do typu produktu.

Dzięki czemu każda wykonywana przez nas instalacja spełnia wszystkie, nawet najbardziej wygórowane wymagania procesu technologicznego, którego jest częścią.

Galeria