Dokładnie przygotowanie prefabrykatów instalacji przyczynia się do znaczącego ograniczenia czasu trwania montażu, czego rezultatem jest oszczędność czasu oraz redukcja kosztów projektu.