Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu kompletnych linii technologicznych przystosowanych do dowolnego rodzaju produktów, nie tylko spożywczych.

Posiadamy własne zaplecze konstrukcyjno-techniczne. Służymy Klientom swoim doradztwem w przypadku opracowywania nowych projektów i koncepcji. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi inżynierów, konstruktorów, programistów, technologów proponujemy Państwu wdrożenie kompletnych linii produkcyjnych wraz z automatyką i sterowaniem

Zajmujemy się również modyfikacją oraz rozbudową istniejących linii produkcyjnych.

Wykonawstwo linii technologicznych to proces złożony, wymagający dobrego rozplanowania każdego etapu inwestycji. W przypadku każdego przedsięwzięcia opracowujemy szczegółowy harmonogram działania, aby zminimalizować okresy przestoju i zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług

ETAP PROJEKTOWANIA

 • Określenie potrzeb i wymagań Klienta
 • Ustalenie szczegółowych wymagań projektowych i specyfikacji technologicznej dla instalacji
 • Opracowanie wstępnej koncepcji
 • Weryfikacja wymagań Klienta
 • Opracowanie projektu wykonawczego

ETAP WYKONYWANIA

 • Prefabrykacja maszyn i zespołów
 • Testy i ocena jakości
 • Przygotowanie maszyn i urządzeń do montażu
 • Opracowanie harmonogramu montaży

ETAP WDRAŻANIA

 • Wykonanie montaży technologicznych
 • Wykonanie instalacji elektrycznych, szaf elektrycznych i sterowniczych
 • Rozruch i testy
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • Szkolenia
 • Opieka serwisowa i gwarancyjna

Kompletne linie technologiczne - co decyduje o naszej skuteczności?

Wiemy, jak wykorzystywać nowoczesne zdobycze technologii na swoją korzyść. Z uwagą kompletowaliśmy urządzenia, które składają się na nasze zaplecze konstrukcyjno-techniczne. Zaawansowane wyposażenie usprawnia pracę osób, odpowiedzialnych za projektowanie i budowę takich rozwiązań, jak kompleksowe linie technologiczne.

Na naszą dokładność i powodzenie przewidzianych prac wpływa jednak przede wszystkim kreatywność i intelektualny potencjał naszych inżynierów, osób odpowiedzialnych za oprogramowanie oraz konstruktorów, którzy dbają kompletne linie technologiczne na ostatnim etapie ich powstawania.

Kompleksowe linie technologiczne - czym wyróżniają się takie rozwiązania?

Dobrze zaprojektowane i skonstruowane kompleksowe linie technologiczne składają się z maszyn i zespołów, mających bezpośredni wpływ na sprawność działania państwa zakładu. Jeśli któryś z podzespołów zawiedzie, cały proces produkcji może zostać tymczasowo wstrzymany. Dobrze zdajemy sobie sprawę, jaka odpowiedzialność spoczywa na podmiocie oferującym kompleksowe linie technologiczne.

Na czym opiera się współpraca z naszymi klientami?

Nasi odbiorcy zawsze dokładnie wiedzą, na jakim etapie jest aktualnie realizacja ich zlecenia. Klient ma ogromny wpływ na ostateczny efekt naszych wysiłków. Towarzyszą nam Państwo na etapie określania potrzeb oraz weryfikowania wstępnej koncepcji. Nasza pomoc nie kończy się w momencie przekazania klientowi gotowej, kompleksowej linii technologicznej.

Serwis i doradztwo

U nas klienci nie zostają sami z linią technologiczną - mogą liczyć z naszej strony na doradztwo, pomoc w nagłych sytuacjach oraz inne wsparcie, będące elementem profesjonalnej opieki gwarancyjnej i serwisowej.

Co łączy naszych klientów?

Nasi odbiorcy działają w różnych branżach. Podczas poszukiwania usługodawców kierują się takimi kryteriami jak cena, sprawność działania producenta kompleksowych linii technologicznych oraz jakość, jaką przedstawia końcowy efekt. Jesteśmy dumni, że możemy zaproponować Państwu korzystne warunki, na każdym polu.

Galeria